Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
Bernard Bolzano

O knihovně

Jedním z prvních zákonů, které byly vydány po vzniku Československé republiky, byl zákon o veřejných knihovnách č. 430 Sb., ze dne 22. července 1919. Ukládal obcím povinnost, aby pro doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva byly zřizovány veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou. V některých obcích již dříve existovaly knihovny, které byly ale odkázány na milost náhodných dárců a obětavých jedinců. Nyní měly knihovny dostávat příspěvek 50 hal. na obyvatele ročně.

A jak to bylo v naší obci?

"Ale nejen starost o statky hmotné zabírala mysli našich občanů, starali se i o potravu duševní pro všechny a založili Lidovou knihovnu obecní..."

Takto popisuje založení knihovny nezvěstický kronikář pan František Uher.

V Nezvěsticích byla v roce 1922 ustanovena knihovní rada, kterou tvořili pánové František Nekola a zdejší učitel Jan Krčma. Ti měli za úkol zřídit zde veřejnou knihovnu. To se jim podařilo již o rok později v roce 1923. Prvním nezvěstickým knihovníkem se stal pan učitel Jan Krčma.

O tom, jak byl získáván původní fond, nebo jaké měl složení nejsou žádné zprávy, až v roce 1940 pan Alois Krňoul pořídil soupis knih obecní knihovny. Měla tehdy 400 knih. Z toho bylo uznáno 317 za poučné, 70 za méně poučné a 13 bylo různého obsahu.

Současnost

Po celou dobu existence knihovny byly průběžně nakupovány nové knihy a v roce 2008 činil její fond 5028 knih. Několikrát do roka dostáváme výměnné soubory z knihovny v Blovicích. Knihy nám půjčuje i knihovna ve Starém Plzenci.

Nezvěstická knihovna má oddělení pro děti a mládež a oddělení pro dospělé. Od roku 2006 je vybavena počítačovou technikou. Je zde veřejný internet a počítač pro potřeby knihovny.

Od roku 2011 je nezvěstická knihovna automatizovaná, čtenáři mohou využívat online katalog (viz služby).

V prosinci roku 2011 byla knihovna přemístěna do nově rekonstruovaných prostor v přízemí budovy č. 76.

V listopadu 2015 byl před budovou knihovny upraven terén pro bezbarierový vstup.

V roce 2016 byly osazeny nové dveře pro imobilní návštěvníky.

V roce 2017 byla knihovna připojena na internet optickým kabelem.

Rok 2020
Od poloviny března byla knihovna vzhledem k epidemii koronaviru uzavřena. Znovu otevřena byla 3. 6. 2020 za těchto hygienických opatření. Čtenáři si nesmějí sami vybírat knihy, s těmi mohou manipulovat pouze knihovníci, a to v rouškách a rukavicích. Vrácené knihy se musí nechat 3 dny v karanténě. Hygienická opatření dodržujeme - viz fotogalerie.

Knihovníci a knihovnice v Nezvěsticích

  • Jan Krčma
  • Jan Podaný
  • Marie Floriánová
  • Sylva Vokurková
  • Stanislava Kordová
  • Květoslava Brudnová

On-line katalog

On-line katalog

Kontakt

Nezvěstice 76
332 04 Nezvěstice

E-mail: knnezvestice@centrum.cz

Zobrazit mapu

Otevírací doba

Středa 15 - 19 h

Copyright © 2014 - 2024 Místní knihovna Nezvěstice
Všechna práva vyhrazena